KONCENTRAČNÍ TÁBOR MAUTHAUSEN + LINZ

TERMÍNY: 14. 10. 2023 a 21. 10. 2023
PROGRAM: Prohlídka koncentračního tábora Mauthausen a následně prohlídka Lince s průvodcem či individuální volno

Koncentrační tábor Mauthausen patřil spolu s pobočnými tábory k největším pracovním táborům. Byl primárně určen na vyhlazování nepohodlné inteligence pomocí otrocké práce v žulových kamenolomech…

Cena: 1290 Kč

FLOSSENBÜRG + WEIDEN

TERMÍN: 11. 11. 2023
PROGRAM: Prohlídka koncentračního tábora Flossenbürg a následně prohlídka Weidenu s průvodcem či individuální volno

Koncentrační tábor Flossenbürg byl otevřen počátkem května 1938 poblíž hranic s Československem. Jeho první vězňové byli přivezeni z Dachau. Původně byl určen pro údajné „kriminální“ a „asociální“ vězně…

Cena: 1290 Kč

ADVENT NA PEVNOSTI KÖNIGSTEIN

TERMÍN: 9. 12. a 16. 12. 2023
PROGRAM: individuální

Pevnost Königstein, která se tyčí ve výšce 250 m nad hladinou Labe, byla po několik století v držení českých králů. V době Adventu se pevnost mění na tradiční veletrh hudebníků a řemeslníků s ukázkou starého umění a řemesel (např. ukázky techniky čerpání vody z roku 1912 ve Studničním domě)…

Cena: 650 Kč